Najděte nejbližší servis

Zákonné oznámení

1. PREAMBULE

Web přístupný na adrese www.eurorepar.fr  (dále jen „web“) je určen pro osobní informace uživatelů internetu, kteří jej používají. Bez předchozího písemného souhlasu EURO REPAR Car Service SAS nesmí být provedeno žádné komerční využití, ani částečné, v nich uvedených údajů.

Přístup a používání webu podléhají těmto právním oznámením (dále jen „právní upozornění“), která jsou podrobně popsána níže, a příslušným zákonům a / nebo předpisům.

Připojení a přístup k webu znamená úplné a bezvýhradné přijetí všech ustanovení právního upozornění uživatelem internetu.

Společnost, která tento web vlastní, si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění upravovat a aktualizovat právní upozornění a všechny prvky, produkty nebo služby uvedené na těchto stránkách. Všechny tyto změny jsou závazné pro uživatele internetu, kteří musí při každém připojení k webu konzultovat právní upozornění.

Právní oznámení podléhají českému právu. V případě sporu týkajícího se právního upozornění a stránky budou příslušné pouze soudy v ČR.

2. PUBLIKACE

Stránky zveřejňuje:

EURO REPAR Car Service SAS s kapitálem 15 040 000 eur, se sídlem EURO REPAR Car Service SAS.

1, boulevard de l'Europe, Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY zapsaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 444 590 574.

Contact : EURO REPAR Car Service SAS.

1, boulevard de l’Europe, Immeuble Pôle tertiaire 2, 78300 POISSY.

 

Ředitel publikace: Christophe MUSY

Správce webu: Florian GRIMAULT

Hostitel webu: OVH, 2 rue Kellermann, F-59100 Roubaix

3. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

EURO REPAR Car Service SAS upozorňuje uživatele stránek, že mnoho jejích prvků:

1. jsou chráněny autorským zákonem: mohou zahrnovat fotografie, články, kresby, animované sekvence, nahrávky v digitálním audio nebo video formátu atd. ; a nebo

2. jsou chráněny právními předpisy o vzorech: jedná se zejména o modely vozidel, které se objevují na těchto stránkách; a nebo

3. Jsou chráněni právními předpisy o ochranných známkách: jedná se zejména o ochrannou známku „EUROREPAR“, logo „EUROREPAR Car Service“, semi-obrazovou ochrannou známku „E stylized“, jakož i ochranné známky modelů vozidel a / nebo dílů. Zejména objevující se na webu.

Takto chráněné prvky jsou majetkem společnosti EURO REPAR Car Service SAS, jejích dceřiných společností a / nebo třetích stran, které povolily jejich používání společností EURO REPAR Car Service SAS. Následkem toho je jakákoli reprodukce, znázornění, použití, přizpůsobení, úprava, začlenění, překlad, marketing, částečné nebo úplné, jakýmkoli způsobem, v jakékoli formě a na jakémkoli médiu (papír, digitální atd.) je zakázána bez předchozího písemného souhlasu společnosti EURO REPAR Car Service SAS, s výjimkou výjimek uvedených v článku L122.5 zákoníku duševního vlastnictví, pod trestem za porušení autorských práv. a / nebo vzory a / nebo ochranné známky, které se trestají třemi (3) roky odnětí svobody a pokutou 300 000 eur v případě porušení autorských práv a čtyřmi (4) roky vězení a pokuta čtyři sta tisíc eur (400 000 EUR) v případě porušení ochranné známky.

 

4. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ A SLUŽEB

Informace a ilustrace zobrazené na stránkách tohoto webu jsou založeny na technických charakteristikách platných v době online nebo aktualizace některých stránek webu.

V rámci politiky neustálého zlepšování produktu mohou být kdykoli změněny technické vlastnosti, vybavení, možnosti a barvy. Současné techniky reprodukce navíc neumožňují věrnou reprodukci barev.

Charakteristiky sítě EUROREPAR Car Service jsou charakteristiky sítě zřízené na území metropolitní Francie. Mohou se lišit od země k zemi nebo nemusí být k dispozici ve všech zemích světa.

V každém případě jsou informace obsažené na tomto webu obecné informace a nemají žádnou smluvní hodnotu.

Všechny uvedené ceny jsou navíc maximální doporučené prodejní ceny v kontinentální Francii a nezavazují EUROREPAR Car Service ani členy její prodejní sítě.

Služby prezentované na tomto webu jsou ty, které mohou nabízet členové sítě EUROREPAR Car Service. Ceny uvedené pro informaci jsou bez záruky, s výjimkou balíčků. Tyto balíčky jsou platné pouze po uvedenou dobu.

Prodejní síť EUROREPAR Car Service v České republice je vám k dispozici pro zodpovězení všech vašich otázek týkajících se produktů a služeb prezentovaných na této stránce. Připomínáme, že členové prodejní sítě autoservisů EUROREPAR v České republice jsou nezávislí obchodníci, kteří si mohou svobodně určovat své vlastní ceny a podílet se či nikoli na operacích nabízených autoservisem EUROREPAR (včetně balíčků).

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlížení stránek je možné, aniž by uživatel musel odhalit svou totožnost nebo jakékoli jiné osobní údaje, které se ho týkají.

Ochrana vašich osobních údajů je naší prioritou. Zveme vás, abyste si přečetli naše prohlášení o ochraně osobních údajů v článku 10

6. HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Vytvoření hypertextového odkazu na web vyžaduje předchozí písemné povolení EURO REPAR Car Service SAS.

V každém případě EURO REPAR Car Service SAS v žádném případě nenese odpovědnost za obsah ani za produkty nebo služby nabízené na webech, na které je web propojen hypertextovými odkazy nebo jakýmkoli jiným typem odkazů.

7. BEZPEČNOST

• Uživatel internetu se jako takový zavazuje odškodnit EURO REPAR Car Service SAS za      všechny náklady, poplatky a výdaje, které by v důsledku toho byly uhrazeny, včetně přiměřených poplatků a výdajů za radu EURO REPAR Car Service SAS.

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

• Uživatel internetu používá stránky na svou výlučnou a plnou odpovědnost. EURO REPAR Car Service SAS a její dceřiné společnosti nemohou nést odpovědnost za přímé ani nepřímé škody, jako jsou zejména materiální škody, ztráta dat nebo programu, finanční ztráta vyplývající z používání těchto stránek nebo stránek, které používá a jsou propojeny.

EURO REPAR Car Service SAS vám na webu nabízí možnost zasílání osobních zpráv procházejících servery v rámci jeho odpovědnosti za správu, abyste mohli informovat své korespondenty o zájmu určitých článků nebo dokumentů. Na stránce. Společnost EURO REPAR Car Service SAS proto nemůže nést odpovědnost za zprávu napsanou uživatelem internetu korespondentovi prostřednictvím této stránky.

EURO REPAR Car Service SAS nenese odpovědnost za zprávy, jejichž společnost není autorem a nad nimiž nemá žádnou kontrolu.

• Stránka je přístupná přes internetovou síť.

Připomíná se, že internet je otevřená a neformální síť složená z mezinárodního propojení počítačových sítí. Správa internetu nepodléhá žádnému ústřednímu subjektu a každá část této sítě patří nezávislému veřejnému nebo soukromému orgánu. Jeho provoz je proto založen na spolupráci mezi operátory různých sítí, aniž by mezi operátory existovala povinnost dodávek nebo kvalita dodávek. Sítě mohou mít nerovnoměrné přenosové kapacity a své vlastní zásady používání. Nikdo nemůže zaručit řádné fungování internetu jako celku. EURO REPAR Car Service SAS proto nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku v případě poruchy internetu (zpoždění přenosu nebo jakékoli jiné poruchy).

9. POZASTAVENÍ NEBO PŘERUŠENÍ PŘÍSTUPU NA STRÁNKU

EURO REPAR Car Service SAS může kdykoli dočasně pozastavit přístup uživatele internetu na stránky v případě: porušení těchto právních upozornění uživatelem internetu, aniž jsou dotčena veškerá další práva a kroky ve prospěch EURO REPAR Car Service SAS, technické problémy související s infrastrukturou zavedenou pro zřízení a provoz stránky, údržbu stránky.

Příloha

 

CO JSOU COOKIES?

CNIL definuje cookies jako „malý textový soubor umístěný na váš pevný disk serverem stránky, kterou navštěvujete. Obsahuje některá data, včetně:

• název serveru, který jej napsal;

• nejčastěji identifikátor ve formě jedinečného čísla;

• případně datum vypršení platnosti.

Tyto informace jsou uloženy ve vašem počítači v jednoduchém textovém souboru, ke kterému server přistupuje ke čtení a ukládání informací.

Soubor cookie musí být propojen s jedinečným názvem domény (serverem, který jej odeslal), aby k němu měl přístup pouze požadavek ze stejného serveru. "

Stránka obsahuje systém cookies. Uživatel je tak informován, že při jeho návštěvách webu mohou být soubory cookie automaticky instalovány do jeho internetového prohlížeče.

Soubory cookie jsou soubory odesílané na pevné disky uživatelů, aby se usnadnila jejich navigace na webu a aby se vytvořily statistiky provozu nebo nastavily osobní reklamy založené na procházení uživatele.

Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje.

Uživatel může deaktivovat zasílání cookies změnou parametrů svého internetového prohlížeče.

RŮZNÉ TYPY COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME

Soubory cookie používané na našich webových stránkách se používají různými způsoby:

1. Anonymní cookies pro měření provozu a používání služby online

Soubory cookie typu statistik návštěvníků se používají k měření publika na webu (počet návštěv, průměrná doba strávená uživateli internetu, prvky, na které klikají atd.). Účelem těchto cookies je neustále vylepšovat náš web, aby zajistil, že odpovídá vašim potřebám.

Soubory cookie typu publika jsou přísně anonymní a za žádných okolností neidentifikují návštěvníka stránek ani neshromažďují osobní údaje (například jméno, IP adresa atd.).

2. Cookies pro ukládání informací o připojení

Na některých našich webových stránkách se můžete přihlásit a poskytnout identifikační údaje („Kontaktujte nás“). Tyto webové stránky používají soubory cookie například k zapamatování vašeho účtu nebo přístupu k určité službě.

3. Soubory cookie třetích stran (reklama)

Většina internetových reklam EURO REPAR Car Service SAS se zobrazuje na webových stránkách třetích stran a nastavuje je tzv. Třetí strana (například reklamní agentura). Tyto třetí strany používají své vlastní soubory cookie k analýze toho, kolik lidí vidělo nebo kliklo na reklamní banner. Tyto cookies umístěné třetími stranami jsou založeny na zásadách cookies společností, které je umisťují, a my nemáme přístup ke čtení nebo vytváření těchto cookies.

4. Soubory cookie jiných třetích stran

EURO REPAR Car Service SAS používá jiné soubory cookie třetích stran k analýze zkušeností uživatelů internetu na našich stránkách a v případě potřeby například navrhuje požadavek na brožuru nebo požadavek na test. Tyto soubory cookie vydáváme my nebo naši poskytovatelé technických služeb za účelem měření publika u různých obsahů a sekcí našeho webu, abychom je mohli vyhodnotit a lépe uspořádat. Tyto soubory cookie také umožňují, kde je to vhodné, detekovat problémy s navigací, a tím zlepšit ergonomii našich služeb. Tyto soubory cookie vytvářejí pouze anonymní statistiky a objemy provozu, s výjimkou jakýchkoli nominativních informací. Tyto soubory cookie budou také použity k personalizaci našich stránek na základě anonymních údajů shromážděných z našich různých stránek. Životnost těchto souborů cookie pro měření publika nepřesahuje 90 dní.

PERSONALIZOVANÁ REKLAMA: JAK FUNGUJE?

Soubory cookie jsou umístěny ve vašem počítači v konkrétní složce a v závislosti na navštívených webových stránkách si mohou pamatovat:

• Webové stránky, které jste nedávno navštívili

• Produkty, které vás zajímají

• Informační systém (jazyk, země, operační systém, prohlížeč atd.) Za účelem optimalizace zobrazení při vaší příští návštěvě našich stránek.

10. Prohlášení o zachování důvěrnosti

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás v souladu s platnými nařízeními o ochraně osobních údajů (která odkazuje na obecná nařízení o ochraně údajů č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a Data Protection Act č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978), podmínky zpracování vašich osobních údajů společností EURO REPAR Car Service SAS, jejíž sídlo se nachází na 1 boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, zapsáno v rejstříku Commerce and Companies of Versailles under number 444 590 574.

 

10.1 Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů společností EURO REPAR Car Service SAS a jaký je právní základ pro toto zpracování?

Účely, pro které shromažďujeme informace, jsou následující:

Zpracování těchto informací je odůvodněno:

   

Spravujte a optimalizujte vztah se zákazníkem

Oprávněný zájem společnosti EURO REPAR Car Service SAS na zajištění spokojenosti a sledování jejích zákazníků

Provádějte průzkumy veřejného mínění, průzkumy nebo statistiky, abyste mohli lépe posoudit kvalitu svých produktů a předvídat potřeby svých zákazníků

Oprávněný zájem společnosti EURO REPAR Car Service SAS pro hodnocení kvality jejích produktů, předvídání potřeb a spokojenosti zákazníků a odpovídajícím způsobem vyvíjení nových funkcí

Analyzujte a optimalizujte funkčnost webu

Oprávněný zájem společnosti EURO REPAR Car Service SAS na zlepšování a poskytování kvalitnějších služeb s vylepšenou funkčností

Zašleme vám informace o našich propagačních nabídkách, novinkách a akcích (informační bulletiny, pozvánky, dotazníky, průzkumy a další publikace)

Váš předchozí souhlas, který bude získán v případech, kdy to vyžaduje zákon, zaškrtnutím políčka určeného pro tento účel při sdělování vašich osobních údajů EURO REPAR Car Service SAS


EURO REPAR Car Service SAS může být požádán, aby zveřejnil jakékoli informace týkající se uživatele, aby vyhověl jakémukoli platnému zákonu nebo předpisu, nebo aby odpověděl na jakýkoli soudní či správní požadavek.

 

10.2 Kdo jsou příjemci?

Osobní údaje, které zpracováváme, budou sdíleny společností EURO REPAR Car Service SAS, omezenému počtu příjemců, v závislosti na účelu zpracování, a to následovně:

jméno příjemce

Účel sdílení

Jakákoli společnost patřící do stejné skupiny jako EURO REPAR Car Service SAS​​​​​​​

analýza a vývoj produktů vyráběných společností Groupe PSA

Jakýkoli třetí poskytovatel služeb a / nebo jakákoli společnost patřící do stejné skupiny jako EURO REPAR Car Service SAS, zasahující pro EURO REPAR Car Service SAS, při poskytování služeb, které jste požadovali nebo požadovali od EURO REPAR Car Service SAS pro níže uvedené účely -výše

Chcete-li provádět marketingové kampaně, provádět průzkumy spokojenosti a navrhovat obchodní nabídky přizpůsobené potřebám zákazníků

Jakýkoli obchodní partner EURO REPAR Car Service SAS je vázaný povinností mlčenlivosi.

Pro jakékoli použití anonymizovaných údajů pro statistické účely

 

10.3 Jsou vaše osobní údaje přenášeny mimo EU?

EURO REPAR Car Service SAS možná bude nutné předat vaše osobní údaje příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Podmínky předání jsou chráněny v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů..

 

10.4 Jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány?

Dobu uchovávání vašich osobních údajů shromážděných společností EURO REPAR Car Service SAS lze určit podle účelu zpracování údajů podle následujících kritérií:

 

Další informace najdete také v zásadách uchovávání EURO REPAR Car Service SAS.

 

10.5 Jak používáme cookies??

„Cookies“ jsou malé textové soubory odeslané do vašeho terminálu a uložené na jeho pevném disku, které umožňují našim webovým stránkám rozpoznat vás, když je navštívíte.

Když navštívíte některou z našich webových stránek nebo použijete naše aplikace nebo jiné digitální nástroje, můžeme s vaším souhlasem použít cookies, pixelové cookies a další technologie ke shromažďování následujících údajů:

 

Další informace naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

 

10.6 Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, vymazání, omezení zpracování a získání kopie svých osobních údajů. osobní údaje pro vaše vlastní potřeby nebo je předat jinému poskytovateli služeb podle vašeho výběru (přenositelnost), jakož i právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou tyto údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Můžete také zaslat směrnice EURO REPAR Car Service SAS týkající se osudu vašich informací po vaší smrti..

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, pokud je zpracování založeno na něm. Všechna tato práva platí v mezích stanovených platnými předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů..

Tato práva můžete uplatnit na jednoduchou žádost zaslanou Eurorepar Car Service SAS - EURO REPAR Car Service SAS, 1, boulevard de l'Europe, Batiment A, 78300 POISSY, nebo e-mailem na následující adrese: reseau@eurorepar.com

Můžete také uplatnit své právo podat stížnost u vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů zasláním žádosti Komisi Nationale de l'Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr.

 

10.7 – Cookies 

Uživatel je informován, že web nastavil systém cookies. Uživatel je tak informován, že během jeho návštěv na webu mohou být soubory cookie automaticky instalovány do jeho internetového prohlížeče.

Soubory cookie jsou soubory odesílané na pevné disky uživatelů, aby se usnadnila navigace na webu a vytvořila statistika provozu. Tyto soubory cookie v žádném případě neobsahují osobní údaje.

Uživatel může deaktivovat zasílání cookies změnou nastavení svého prohlížeče.

Veškeré informace o cookies.

 

icon-gear