Najděte nejbližší servis

Podmínky použití

Uživatel se zavazuje dodržovat právní upozornění na webu www.eurorepar.cz a zaručuje EURO REPAR Car Service SAS proti jakémukoli protiprávnímu, nevyhovujícímu a / nebo neoprávněnému použití prvků přítomných na tomto webu. Prvky vylučují využívání pro jiné účely. Uživatel se zejména zdrží jakéhokoli komerčního nebo ziskového využití všech nebo jejich částí. Uživatel se zavazuje používat Web v souladu s národními a mezinárodními předpisy, a zejména jej nepoužívat k zobrazování, stahovaní, odesílání, přenášení jakéhokoli obsahu:

- násilné povahy nebo pravděpodobně narušující úctu a důstojnost lidské osoby, rovnost mezi  muži a ženami, ochranu dětí a dospívajících, zejména výroba, přeprava a šíření zpráv násilné

    nebo pornografické povahy, které by mohly narušit lidskou důstojnost;

- která podporuje páchání trestných činů a přestupků;

- která podněcuje ke konzumaci zakázaných látek;

- která provokuje nebo může způsobit diskriminaci, nenávist, násilí z důvodu rasy, etnického

  původu nebo národa;

- což je nezákonné, škodlivé, výhružné, urážlivé, představující obtěžování, pomluvu akční,

  vulgární, obscénní, ohrožující soukromí jiných osob nebo pravděpodobně urážející citlivost

  určitých lidí;

 - uvádět v omyl ostatní uživatele tím, že si uzurpuje jméno nebo název společnosti jiných lidí;

 - která porušuje práva třetích stran, jako je, aniž by byl tento seznam vyčerpávající, jakékoli

   výrobní tajemství, profesní tajemství, důvěrné informace, ochranná známka, patent a obecně

   jakékoli právo průmyslového nebo duševního vlastnictví nebo jakékoli jiné právo týkající se  

   chráněných informacích nebo obsahu;

- včetně, aniž by byl tento seznam vyčerpávající, počítačových virů nebo jiných kódů nebo  

  programů určených k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli softwaru,  

  počítačového nebo telekomunikačního nástroje.

 

Uživatel se zavazuje:

- pravidelně si přečíst právní upozornění a dodržovat je,

- neshromažďovat a ukládat osobní údaje týkající se jiných uživatelů,

- žádným způsobem obtěžovat jednoho nebo více dalších uživatelů,

- nebránit ani nenarušovat fungování webu.

 

CHARTA TÝKAJÍCÍ SE RECENZÍ UŽIVATELŮ A RATINGŮ NA GARÁŽÍCH:

 

EURO REPAR Car Service SAS si vyhrazuje právo odmítnout a vymazat jakékoli upozornění, které není v souladu s touto listinou nebo podmínkami použití použitelnými na stránkách www.eurorepar.cz. Body, které je třeba dodržovat při psaní recenze: Při psaní recenze se na vás i nadále vztahují české zákony.

Zakázány a případně potrestány jsou zejména:

 • narušení soukromí ostatních (citace jmen třetích stran bez jejich výslovného souhlasu),

 • pomluvy a urážky,

 • Podněcování k trestným činům a podněcování k sebevraždě, podněcování k     

   diskriminaci, obzvláště rasové nenávisti nebo násilí,

 • omluva za všechny trestné činy, včetně vražd, znásilnění, válečných zločinů a zločinů proti

   lidskosti; odmítnutí zločinů proti lidskosti;

• reprodukce, zastoupení nebo distribuce díla podléhajícího právům duševního vlastnictví, které

   to neumožňuje;

 • reklama nebo zprávy s komerčním povoláním;

 • zveřejnění osobních údajů: nikdy nepředpokládejte, že jste zcela anonymní a že vás podle    

   zveřejněných recenzí nelze identifikovat. Sdělení by neměla obsahovat textové osobní údaje,

   jako je e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní čísla nebo číslo kreditní karty, které patří

   vám nebo třetí straně,

• vniknutí viru nebo jakékoli jiné jiný škodlivý kód Jakákoli recenze, která není v souladu s

  platnými zákony, nebude zveřejněna.

 

  Pokud si však i přes naši bdělost všimnete nelegálního obsahu, dejte nám prosím vědět  

  kliknutím na odkaz „Zákaznický servis“ a poté vyplňte poskytnutý formulář. Ochrana vašich

  osobních údajů je naší prioritou. Doporučujeme  vám, abyste si přečetli naše prohlášení o ochraně

  osobních údajů.

.

icon-gear