Najděte nejbližší servis

Vrátit se

Výfuk Výfuk

Základní prvek, který zachovává výkon, hladinu hluku a přispívá k ochraně životního prostředí.

 
Správný provoz motoru, výkon, hladina hluku, regulované emise
znečišťujících látek ... Výfukové potrubí je podstatným prvkem
vašeho vozidla; během své životnosti je vystaveno velmi silnému
tepelnému a mechanickému namáhání. Vysoké teploty výfukových
plynů, které mohou překročit 900 stupňů, jakož i jejich kyselost
napadají vnitřní kovové stěny trubek, tlumičů, expanzních trubek,
katalyzátorů a lambda senzorů. Vlhkost, déšť, posypová sůl a bahno
také způsobují degradaci exteriéru a výskyt rzi. Vibrace zapřičiňují
opotřebení kovových podpěr a gumových silentbloků * na kterých je
zavěčeno celé výfukové potrubí pod karoserií. Docela hektický život!
Je proto nezbytné pravidelně kontrolovat a opravovat výfukový systém.
Kromě toho jsou špatné komponenty výfukového systému možnou
příčinou nedostatků během technické kontroly a nesplňení povolených
emisních norem.
 
Správný reflex: nechat pravidelně kontrolovat výfukové potrubí
odborníkem, aby byl zachován výkon, hladina hluku a nízké
emise znečišťujících látek.
 
* Tichý blok je elastický blok vyrobený ze speciální gumy.
Tento blok stlačený a vložený mezi částmi pohlcuje vibrace a zvuky

.

RADA Autoservis Eurorepar

  • >>Vibrace degradují úchyty výfukového potrubí, a když se tento problém spojí s rzí, praskne! Nechte si zkontrolovat tlumiče nárazů, abyste chránili výfukové potrubí před nežádoucími vibracemi.<<

Vaše otázky

Mohou to být příznaky indikující katalyzátor nebo poškozený lambda senzor.
Lambda sonda je snímač připojený k výfukovému potrubí. Pokud je
lambda sonda poškozená nebo opotřebovaná, je signál chybný a vůz
pchází do „úsporného režimu“, který obecně neumožňuje překročit
50 km / h.
Důvodem může být i katalyzátor.
Pokud je poškozený, neumožňuje přeměnu znečišťujících látek obsažených
ve výfukových plynech na méně škodlivé plyny: lambda sonda pak může
v tomto případě vyslat varovný signál motoru, který opět přechází na
omezený režim. Existuje pouze jedno řešení: nechtevadné díly co nejdříve
vyměnit.
 
icon-gear