Najděte nejbližší servis

Vrátit se

Příprava na STK Příprava na STK

Aby se zabránilo nepříjemnostem a nákladům na opakovanou návštěvu STK

 
Technickou kontrolou je pravidelná "technická prohlídka“ vašeho vozidla!
Jedná se o povinnost uloženou zákonem, pod pokutou a v některých
případech doprovázenou zákazem provozování dotyčného vozidla!
Dotčena jsou všechna soukromá a užitková vozidla o hmotnosti
do 3,5 tuny, a to během 6 měsíců před 4. výročím prvního uvedení do
provozu, poté každé 2 roky. V případě dalšího prodeje nebo transakce
musí nový vlastník při žádosti o změnu registrační karty předložit
úřadu potvrzení o technické kontrole kratší než 6 měsíců. Dobrý stav
vašeho vozidla určuje výsledek kontroly, která zahrnuje body 
týkajících se bezpečnosti a životního prostředí, z nichž více než
polovina podléhá povinnosti opravy. V případě, že vozidlo neprojde
některým z určených bodů musí po provedení oprav projít
opakovanou kontrolou. V servisu EUROREPAR vám nabízíme
předběžnou technickou kontrolu v našich dílnách. Každý bod je
prozkoumán zkušeným technikem, což umožňuje identifikovat jakékoli
nutné opravy, které je třeba provést, a vyhnout se tak nepříjemnostem
a nákladům na opakovanou návštěvu STK. Samozřejmě jsme vám
k dispozici, abychom odhalili jakoukoli anomálii na vašem voze
a v případě potřeby rychle provedli opravy.

 

icon-gear